De door TSG ontworpen droogwanden onderscheiden zich door hun robuuste vrijstaande stalen constructie en het gebruik van stille ventilatoren. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan een goede luchtverdeling door de kisten.

Om de droogwand zo efficiënt mogelijk op te bouwen wordt deze, in nieuw te bouwen bewaarloodsen, gerealiseerd in nauwe samenwerking met het bouwbedrijf. Hierdoor is het ook mogelijk om de wanden in beton uit te voeren. In bestaande gebouwen wordt veel maatwerk toegepast om zoveel mogelijk gebruik te maken van de beschikbare ruimte.

Traditioneel zijn de droogsystemen met centrale verwarming of met modulerende heteluchtkachels op propaan of aardgas. Ook combinatie van verwarmen en mechanisch koelen behoort tot de mogelijkheden. 

Bij het upgraden van bestaande en bij aanleg van nieuwe droog/bewaarplaatsen wordt gekeken of er andere energiebronnen, eventueel hybride, in te zetten zijn. Een mooi voorbeeld is het gebruik van restwarmte. 

Door onze geavanceerde besturingen kan optimaal gebruik gemaakt worden van de klimatologische omstandigheden zowel binnen als buiten de loods. De besturing zorgt voor een optimaal energiebeheer in combinatie met frequentiegeregelde ventilatoren en modulerende aansturing van de verwarmingsbronnen.

Voor het bedienen van de installatie wordt gebruik gemaakt van een touchscreen, wat ook op afstand kan worden bediend. Meestal wordt een 15” scherm toegepast. Het geheel wordt overzichtelijk gepresenteerd waarbij in één overzicht de belangrijkste gegevens te zien zijn. Vanuit de hoofdpagina kan op intuïtieve wijze verder genavigeerd worden.