Bij opslag van voedsel in geconditioneerde ruimten waar de voedselveiligheid dus een behoorlijk aandacht vraagt, maar ook in veel andere processen is de juiste meetwaarde van de temperatuur erg belangrijk. Ons werkterrein hiervoor ligt dan ook het meest bij op- en overslagbedrijven, maar ook in processen waar bijvoorbeeld bakovens of kookketels voor komen. 

Om de kwaliteit van uw temperatuurgevoelige producten of processen te waarborgen voeren we periodiek controle uit op meet- en regelapparatuur van temperatuurregelingen. 
Hiervoor beschikt TSG over de expertise en gekalibreerde meet- en testapparatuur om temperatuuropnemers te testen en te kalibreren.

De bevindingen van onze technicus worden na een inspectie aan de klant gerapporteerd met eventuele aanbeveling voor aanpassing of verbetering.

Daarnaast kan een betrouwbare temperatuurbewaking ook energie besparen. Ook daarin kunnen we met u meedenken.